Huom! FTP-palvelin on pois käytöstä, pyydä uudet ohjeet yhteishenkilöltä.

FRAM ja ympäristö

FRAM ja ympäristö
kulkevat käsi kädessä

Yrityksemme tavoitteena on palvella asiakkaitamme aina siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän kuormitusta luonnolle ja ympäristölle. Modernin teknologiamme avulla sekä tarkalla tuotannon suunnittelulla pystymme vähentämään ympäristön kuormitusta monella eri tavalla.

Offsetpainamisessa käytämme ainoastaan kasvispohjaisia painovärejä ja suosittelemme asiakkaillemme ensisijaisesti aina ympäriystävällisiä paperilaatuja. Paperin toimittajillamme onkin käytössään useita PEFC ja FSC-sertifioituja paperilaatuja, joka tarkoittaa, että paperin raaka-aine on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja sen alkuperän jäljitettävyys säilyy koko ketjussa. Sertifiointien tarkastuksen suorittaa aina neutraali osapuoli. Useilla näistä papereista on myös Pohjoismainen Joutsenmerkki tai EU-kukkamerkki, joka on EU:n tavaroiden ja palveluiden ympäristömerkki. Myös muissa toimissamme sitoudumme käyttämään aina mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia toimintatapoja ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme siten, että toiminnastamme aiheutuva hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni.

Noudatamme toiminnassamme ympäristölainsäädäntöä ja siihen liittyviä määräyksiä. Kiinnitämme erityistä huomiota tuotannossa syntyvän jätteen määrään sekä laatuun ja lajittelemme ne asiaan kuuluvalla tavalla.

Yrityksemme arvojen mukaista on edistää toiminnan tehokkuutta energian ja materiaalin säästäväisellä käytöllä. Erityisesti laite- ja materiaalihankinnoissa kiinnitämme huomiota niiden ympäristöystävällisyyteen ja kierrätettävyyteen.

Koulutamme henkilöstöämme tuntemaan oman toimintansa vaikutukset ympäristöön. Kaikki työntekijämme tuntee ympäristöarvomme ja toimii niiden mukaisesti. Vastuullisesta ja ympäristön huomioon ottavasta toiminnasta yrityksellemme on myönnetty oikeus Pohjoismaisen ympäristömerkin Joutsenlipun käyttöön jo vuonna 2005.