Obs! FTP servern används inte längre, begär info av din kontaktperson.

Fram och miljön

Fram & miljön
går hand i hand

Målet för vårt företag är att alltid betjäna våra kunder så att det medför minsta möjliga påverkan på naturen och miljön. Med hjälp av vår moderna teknologi och noggranna planering av produktionen, kan vi minska påverkan på miljön på många olika sätt.

Vid offsettryckning använder vi endast växtbaserade tryckfärger och vi rekommenderar i första hand alltid miljövänliga papperskvaliteter åt våra kunder. Våra pappersleverantörer kan tillgodose oss med flera PEFC och FSC-certifierade papperskvaliteter, vilket betyder att papprets råvara kommer från hållbart brukade skogar och spårningen av dess ursprung består genom hela kedjan. Granskningen av certifieringen genomförs alltid av en neutral part. Många av de här pappren har också det Nordiska Svanenmärket eller EU-blomman, som är EU:s miljömärke för varor och tjänster. Även i vår övriga verksamhet förbinder vi oss att alltid använda sådana tillvägagångssätt som ger minsta möjliga påverkan på miljön och vi strävar efter att hela tiden utveckla vår verksamhet så att de spår den lämnar i miljön ska vara så små som möjligt.

I vår verksamhet följer vi de lagar och förordningar som finns i miljölagstiftningen. Vi fäster särkilt stor uppmärksamhet vid mängden och kvaliteten på de avfall som uppstår i produktionen och sorterar dem som de bör sorteras.

Vi strävar efter att förbättra verksamhetens effektivitet på ett sånt sätt att vi sparar energi och material. Vid anskaffning av maskiner och material fäster vi särskilt stor uppmärksamhet vid deras miljövänlighet och om de kan återvinnas.

Vi skolar vår personal så de känner till den egna verksamhetens påverkan på miljön. Alla våra anställda känner till våra miljövärden och verkar enligt dem.Vi har redan år 2005 bevljats rätt att använda det Nordiska miljömärket Svanen pga att vår verksamhet tar ansvar och hänsyn till miljön.