Obs! FTP servern används inte längre, begär info av din kontaktperson.

Fram

Ett modernt tryckeri

Oy Fram Ab är ett företag med över 100 års erfarenhet inom grafiska branschen. Fram har drygt 40 anställda, som alla har tidigare erfarenhet från grafiska branschen. Vårt företag har erhållit högsta AAA-kreditklassificering 7 år i rad. Genom att använda toppmodern tryckteknik producerar vi högklassiga trycksaker till konkurrenskraftiga priser.

Vision

Fram Ab:s mål är att producera högklassiga grafiska arktryckprodukter åt våra kunder till ett konkurrenskraftigt pris genom att använda modern tryckteknik.
Som kunniga yrkesmänniskor inom grafiska branschen vill vi säkerställa att våra kunder får den högklassiga produkt de vill ha i rätt tid, till rätt ställe och alltid med så liten ansträngning som möjligt, så att de kan koncentrera sig på sin egen kärnverksamhet.

Värden

Kundorientering

Vi vill verkligen identifiera och erkänna kundens behov och sedan säkerställa bästa möjliga betjäningsätt och produktionsmetod  för just den kunden. På så sätt agerar vi effektivast för både vårt eget och kundens företag.

Yrkeskunskap

Vi genomför alla våra arbetsskeden på ett genomtänkt och så kvalitativt sätt som möjligt. Det innebär att vårt eget kunnande utvecklas och gör arbetet utmanande och meningsfullt.

Glädjen att lyckas

Vi strävar hela tiden efter att våra arbetstagare och kunder ska känna att de lyckas i sitt eget jobb. Det ökar kundernas förtroende för oss.