Obs! FTP servern används inte längre, begär info av din kontaktperson.

Material-instruktioner

Hur ska du leverera trycksaksmaterialet till oss?

Du kan skicka trycksaksmaterial på många olika sätt.

1. E-post till adressen: material@fram.fi
- skicka också meddelande att du fört över material till din kontaktperson hos Fram tex som kopia, så att jobbet förs vidare så fort som möjligt.

2. Via vår Ftp
- du får användarnamn och lösen av din kontaktperson och om du skickar material ofta gör vi en egen mapp åt er, dit endast du har användningsrättigheterna.

3. Via Fram e-driver
- du får användarnamn och lösen av din kontaktperson och överföringen sker webbaserat

4. Masslagring
- du kan också leverera materialet till oss genom att själv föra in eller skicka det till oss på usb-sticka eller cd/dvd-skiva

Då du vill ha korrektur kan du be att få det elektroniskt eller utprintat

Papperskorrektur
Vi printar ut ett digiprint papperskorrektur om du vill och skickar det per post, eller så kan du komma till Fram och kontrollera korrekturet.

Fram e-proof korrektur
På det här sättet får du snabbt ett pålitligt (”rippat”) korrektur som link till din e-postadress och du kan kontrollera korrekturet direkt från skärmen och godkänna det, vilket innebär att jobbet går snabbare framåt i produktionen.

Material-instruktioner

Oberoende vilket program du använder då du gör materialet, bör du sträva till att följande saker är som de ska.

1. Kontrollera att sidstorleken är rätt (t.ex A4, B5 osv)
2. Om dokumentet innehåller övergående bild- eller färgytor, kom ihåg att de bör gå 3-5 mm över den egentliga sidstorleken.
3. Kontrollera att bilderna har tryckduglig resolution, alltså i 1/1-storlek 300dpi.
4. Kontrollera att dokumentets färger alltid är i CMYK-form om det är möjligt.
5. Spara alltid materialet som PDF-fil före du levererar det.
Observera i lagringsskedet, att du gör det sida för sida (inte t.ex uppslagsvis), om det är fråga om t.ex en bok, kan du leverera pärmen och inlagan som skilda filer.

Creative Suite instruktioner kan du ladda ner härifrån