Obs! FTP servern används inte längre, begär info av din kontaktperson.

Printbox

Kontroll på trycksakerna och du gör
beställningar på t.o.m 10 sekunder

Hur systemet fungerar

Printbox 2.0, som utvecklats av Oy Fram Ab, är ett webbaserat beställnings- och administreringssystem för trycksaker.

Med hjälp av systemet kan kunden beställa, administrera och distribuera alla trycksaksfiler som man behöver, med en och samma applikation, vilken tidpunkt som helst och varifrån som helst, om man  bara har tillgång till en webläsare.

Själva systemet kräver alltså inga program- eller maskininvesteringar, utan den enda kostnaden uppstår då systemet skräddarsys enligt kundens behov.

Utvecklingsarbete

Kundernas önskemål och behov har fungerat som grund för utvecklingen av Printbox 2.0. Det har framkommit att framförallt två saker är viktigare än allt annat. Det ska vara lättanvänt och kundernas specialbehov bör tas i beaktande.

Utvecklingsarbetet med Printbox 2.0 har alltså skett mera utgående från kundens behov än  motsvarande andra system har gjort. De utgår oftast mera från tryckeriets egna behov. Pga det här har Printbox 2.0 utvecklats till ett användarvänligt (lätt) sätt att sköta och administrera trycksaksdokument och –rutiner. Det här medför betydande fördelar och nytta för kunderna.

Som exempel kan man nämna beställning av en standardprodukt, som tar bara ca 10 sekunder att göra via Printbox-systemet och därför frigör tid för kunden att göra annat.

Anpassning

Printbox 2.0 anpassas alltid för varje kund enligt deras företags behov. Det här innebär att man kan ta i beaktande alla kundföretags specialönskemål. Printbox användare finns för tillfället i ca 30 olika länder.

Ta kontakt och be om en Printbox-förevisning av våra försäljare.