Obs! FTP servern används inte längre, begär info av din kontaktperson.

Produkter och tjänster

Ett brett produkturval &
sakkunnig betjäning

Frams produkutbud är brett och erbjuder kunden många tjänster, som underlättar kundens rutiner angående tryckning på många olika sätt.

  • Lehtiä
  • Kirjoja
  • Esite veneistä

Våra produkter och tjänster

- Offsettryckning
- Digitryckning
- Efterbehandling
- Storbildsutprintning
- Printbox 2.0 trycksakers beställnings- och administreringssystem
- PageFlip nättidningar
- Målgruppssökning
- Postningstjänster
- Utdelningstjänster
- Lagertjänster
- Leveranslogistik

Exempel

Marknadsföringsmaterial

broschyr
inbjudan
flyer
affisch
roll-up
kalender
prislista
produktkatalog
försäljningskatalog
direktreklam
mobile
årsberättelse
teaser
menu
specialtrycksaker
bilaga, osv osv

böcker

egen utgiven bok
roman
bybok
historik
diktbok
bildbok
släktbok
manual
festskrift

 

 

Undersöknings- och
tekniska dokument

tekniska dokument
rapport
bruksanvisning
avhandling
verksamhetsberättelse
guide
pubilkationsserie
monteringsanvisning
tidskrift
leaflet
lärobok
karta
mellanblad
mappar

Kontorsmaterial

brevblankett
självkopierande blankett
offertmapp
kuvert
visitkort
bordskalender
plastficka
mappar

 

Tidningar

Organisationstidning
föreningstidning
företagstidning
tidskrift
branschtidning
serietidning
kundtidning

Material för olika tillfällen

inträdesbiljett
bords-stand
programblad
tarra
säsongskort
lotterikupong
vipkort
programtidning
kundkort
id-kort
adress
postkort
gratulationskort
julkort
julkalender